Photo: Thomas Daskalakis © Athens Epidaurus Festival

Athens Epidaurus Festival 2021: Live