Foto: Katerina Kanta, Artwork by L. Giannakopoulou, 2021

Das kleine Paris von Athen 2022

Info