"Cosmic Motion", Spyros Koukoulomatis, 1981

Courtesy: Spyros Koukoulomatis

Spyros Koukoulomatis: Retrospective

Info