Photo: Thomas Gravanis

Omonia Christmas Market 2022

Info