Photo: Thalia Galanopoulou

14th Athens Open Air Film Festival

Info