Foto: Thomas Gravanis

Athener Markthalle (Varvakios)