Photo: Orestis Seferoglou

Ama Lachei stis Nefelis