Photo: Kostas Papanikolaou

Nostalgia at Frissiras

Info